Tin tức & Sự kiện - CƠ KHÍ MINH QUÂN,cokhiminhquan, noihoiminhquan

Tin tức & Sự kiện

VÌ SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH LÒ HƠI (NỒI HƠI)?

( 27-12-2015 - 09:32 AM ) - Lượt xem: 1893

Kiểm định lò hơi công nghiệp là cách bảo đảm an toàn cho người lao động vận hành nồi hơi tránh được các rủi ra đáng tiếc xảy ra khi lao động kiểm định nồi hơi bảo đảm an toàn và giảm thiểu những thiệt hại trong nồi hơi gây ra

Kiểm định lò hơi công nghiệp là cách bảo đảm an toàn cho người lao động vận hành nồi hơi tránh được các rủi ra đáng tiếc xảy ra khi lao động

kiểm định nồi hơi bảo đảm an toàn và giảm thiểu những thiệt hại trong nồi hơi gây ra

Từ việc kiểm định sẽ cho ta kết quả kiểm định từ đó khắc phục các hư hại, bảo trì và sữa chữa để nồi hơi hoạt động hiệu quả hơn từ việc này sẽ Nâng cao hiệu quả làm việc.

Việc kiểm định nồi hơi được thực hiện trong các trường hợp sau:

Sau khi lắp đặt nồi hơi và trước khi đưa vào dùng.

Sau khi tiến hành cải tạo nồi hơi và tu chỉnh lớn.

Sau khi nồi hơi xẩy ra tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

Theo đề nghị của cơ quan thanh tra quốc gia về kiểm định lò hơi công nghiệp

Thời gian kiểm định định kỳ nồi hơi: là do kiểm định viên trực tiếp kiểm định và quyết định nhưng thời gian tối đa để kiểm định là 02 năm một lần.

Các Tiêu chuẩn áp dụng trong quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi

Đối tượng kiểm định là các loại Nồi hơi, lò hơi, đường dẫn nước nóng, Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất > 1150C được quy định theo danh mục các loại máy móc thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ LĐTB&XH ban hành.. Vinhomes Gallery Giang Vo

Tiêu chuẩn này vận dụng cho quy trình kiểm định nồi hơi gồm những tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn nồi hơi:

+ TCVN 7704: Đề nghị kiểm tra kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, dùng và tu chỉnh nồi hơi:

Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại của  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7704: 2007)-> (Tiêu chuẩn cũ là TCVN 6004: 1995)

Nồi hơi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115o C (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7704: 2007)->(Tiêu chuẩn cũ TCVN 6004: 1995)

Các bình nồi hơi chịu sức ép có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010). -> Tiêu chuẩn cũ TCVN 6153: 1996);

+ TCVN 6008-1995: Thiết bị sức ép nồi hơi – Mối hàn đề nghị kỹ thuật và phương pháp soát.

+ TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992), Nồi hơi nhất quyết ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước).

Các tiêu chuẩn trên được vận dụng cho quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn của nồi hơi do Cục An toàn cần lao soạn. Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp ban hành theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008.