co khi minh quan, co khi o thu duc, noi hoi minh quan

HỆ THÓNG ĐƯỜNG ỐNG